Λείψανα Μινωικού Πολιτισμού
στην παλιά πόλη των Χανίων

Λείψανα του Μινωικού πολιτισμού. Κυδωνία: 3650 - 1070 π.Χ.› Μινωικά Ευρήματα στα Χανιά