Οι Γαλαρίες των Ναζί
στο ύψωμα Δραπανοκεφάλα

› Γαλαρίες Ναζί στο Κόκκινο Χωριό