Το Μονοπάτι που Οδηγεί
στην Παραλία του Μπάλου

Αυτό το μονοπάτι θα ακολουθήσετε για να κατεβείτε στην παραλία του Μπάλου.

Το μήκος του περίπου 1 χιλιόμετρο.

Δείτε πλάνα από το μονοπάτι που οδηγεί στην παραλία του Μπάλου.

› Το μονοπάτι που οδηγεί στην παραλία του Μπάλου